PIT 37 – kogo obowiązuje, kiedy złożyć i jak to zrobić?

Początek roku to niezmiennie czas na wypełnianie deklaracji podatkowych. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem dotyczy wszystkich, którzy w poprzednim roku dodatkowym posiadali jakiekolwiek dochody. Najpopularniejszym formularzem jest PIT37. Kto powinien go wypełnić? Do kiedy trzeba się rozliczyć z Urzędem Skarbowym i jak to zrobić?

Dla kogo jest PIT 37?

PIT-37 to najczęściej wypełniany formularz w trakcie corocznego rozliczania się z fiskusem. Dotyczy wszystkich osób, które uzyskiwały dochód rozliczany za pośrednictwem płatnika. Jest to więc formularz, który przeznaczony jest dla osób, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracy, umowę zlecenia lub umowy o dzieło. PIT 37 dotyczy również emerytów i rencistów, którzy poza świadczeniami mieli również inne źródło dochodu. Nie powinny go składać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą – w takiej sytuacji należy wybrać PIT 36.

PIT 37 – jak rozliczyć?

Rozliczenie PIT 37 nie jest trudne, o ile wybierze się do tego odpowiedni program. Dobrze przygotowany kreator do składania e-deklaracji przeprowadza podatnika przez cały etap krok po kroku, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Dodatkowo program umożliwia od razu wysłanie rozliczenia podatkowego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Warto przy tym pamiętać, że składając PIT online zwrot nadpłaty podatku nastąpi w ciągu 45 dni, a składając rozliczenie podatkowe w wersji papierowej, zwrot zostanie wypłacony w ciągu 90 dni. Do rozliczenia niezbędne będą PIT-y 11 otrzymane na początku roku od pracodawców lub zleceniodawców.

Ulgi podatkowe 2022

Warto również zgromadzić informacje na temat odliczeń np. z tytułu darowizn na organizacje pożytku publicznego, czy z tytułu oddania krwi. W pierwszym przypadku, wystarczy znać KRS danej organizacji oraz sprawdzić, jaka kwota została przekazana w poprzednim roku podatkowym. Natomiast krwiodawcy na początku roku otrzymują rozliczenie z informacją jaka kwota może zostać odliczona. Niezbędna do tego jest wizyta w Stacjonarnym Centrum Krwiodawstwa. Odliczyć można jedynie faktycznie poniesione wydatki, które nie mogą wynosić więcej niż 6% dochodu podatnika.

Można także skorzystać z różnego rodzaju ulg, w tym m.in.:

• ulga rehabilitacyjna;

• ulga na Internet (tylko przez 2 następujące po sobie lata)

• ulga termomodernizacyjna

• ulga na dzieci.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Pary, które przez cały poprzedni rok pozostawały w związku małżeńskim i nie mają ustanowionej rozdzielności małżeńskiej, powinny rozważyć wspólne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Polega to na dodaniu wszystkich dochodów małżonków, a następnie podzielenie wyniku na pół. Otrzymana kwota podlega opodatkowaniu, co w wielu przypadkach pozwala znacznie obniżyć należny podatek. Jest to szczególnie opłacalne, gdy jedna osoba wchodzi w drugi próg podatkowy, a na skutek połączenia dochodów, para nie przekracza pierwszego progu dodatkowego, a więc dochód na osobę nie przekroczył 85 528 zł. Wspólne rozliczanie się jest najmniej opłacalne dla osób o najniższych zarobkach.